Hotel Bra?ka Perla

Hotel Bra?ka Perla

Rezervirajte luksuzni apartmanski smještaj u Supetru na otoku Bra?u Hotelski smještaj Bra?ka Perla u Supetru na otoku Bra?u pod svojim okriljem nudi: 6 o?aravaju?ih apartmana i 5 soba...
više...

Gratis putovanje u Hrvatsku

Gratis putovanje u Hrvatsku

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International su pripremili za Vas cijenjeni gosti posebnu ponudu.Blue...
više...

TwitterFacebook
Ispis

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International

Hotel Bra?ka Perla i brodarska kompanija Blue Line International su pripremili za Vas cijenjeni gosti posebnu ponudu.

Blue Line International trajekti plove na liniji Split – Ancona - Split, a u ljetnim mjesecima održavaju sezonsku liniju Ancona – Hvar – Split.

Za sve goste koji rezerviraju smještaj u Hotelu Bra?ka Perla vrijedi sljede?e:

  • Jedno no?enje u Hotelu – GRATIS avio sjedalo na brodu na relaciji Ancona – Split – Ancona
  • Dva no?enja u Hotelu – GRATIS kabina na relaciji Ancona – Split – Ancona
Maslinovo ulje karakterizira ugodna i jedinstvena aroma, koja potje?e od razli?itih sastojaka (vitamina E, fenola, aromati?nih tvari...). Najve?i dio ulja ?ine masne kiseline, od kojih je najzastupljenija mononezasi?ena oleinska kiselina, zbog koje je maslinovo ulje najzdravije, a ujedno i najstabilnije (i idealno za kulinarstvo).

Djevi?ansko maslinovo ulje dobiva se na jednak na?in kao i ekstra djevi?ansko, ali ima manje nedostatke u aromi, dok je najslabije kvalitete rafinirano maslinovo ulje, kojem se aroma i boja poboljšavaju dodatkom malih koli?ina (ekstra) djevi?anskog ulja.

Maslinovo ulje najvažniji je izvor masno?a mediteranske prehrane, koja obiluje biljnom hranom i umjerenim koli?inama namirnica životinjskog podrijetla. Mnogobrojne smjernice pravilne prehrane sli?ne su mediteranskoj prehrani i predstavljaju preduvjet za zdravi na?in života. Prisutnost vitamina E i drugih sastojaka razlog je preporu?ivanja tog ulja kao glavnog izvora masti u svakodnevnoj prehrani. Legende o ljekovitim svojstvima maslinova ulja sežu daleko u povijest, a prije desetak godina i znanstveno su potvr?ene. Nezasi?ene masne kiseline, vitamin E, steroli i polifenoli smanjuju razinu kolesterola, rizik od ateroskleroze i nekih vrsta raka, sprje?avaju?i štetne procese poput oksidacije masti u organizmu. Nezasi?ene masne kiseline iz maslinova ulja djeluju tako da snižavaju LDL kolesterol, tzv. loši kolesterol koji može za?epiti krvne žile, a ne utje?u na koli?inu HDL, tzv. dobrog kolesterola koji ?isti arterije. Neosporna je i njegova pozitivna uloga u prehrani kod dijabetesa, hipertenzije, sprje?avanja nastanka žu?nih kamenaca, ?ira na želucu i dvanaesniku, pretilosti i opstipacije, a dokazano je i da se u žena koje svakodnevno konzumiraju maslinovo ulje smanjuje rizik od dobivanja raka dojke. Maslinovim uljem kao zaštitom od sunca ve? stolje?ima se služe ribari, a posljednja istraživanja govore o njegovim ljekovitim svojstvima u slu?aju opeklina od sunca.
Email:
Naslov:
Poruka:
Koliko ima godišnjih doba? Anti-spam odgovor je 4