Hotel Bračka Perla

Hotel Bračka Perla

Book a luxury suite accommodation in Supetar, on the island of Brač Hotel accommodation Bračka Perla in Supetar, on the island of Brač, offers: 6 fascinating suites...
more...

Free trip to Croatia

Free trip to Croatia

Bračka Perla Hotel and the Maritime Company Blue Line International Bračka Perla Hotel and the Maritime Company Blue Line International have prepared a very special offer...
more...

TwitterFacebook
Print
There are no translations available.

Vinarija Bračke Perle je spoj tradicionalnog i modernog načina prerade grožđa. Svaki gost, ukoliko to želi, ovdje može sudjelovati u cjelokupnom procesu proizvodnje vina, likerskih pića i rakije, od branja plodova do konačnog proizvoda. Sudionici programa, uz zabavu i tradicionalne marende na kraju obuke, sa sobom mogu ponijeti proizvod koji su vlastoručno napravili.

Vjerujemo kako ćete uživati u Plavcu malom, vinu naše vlastite proizvodnje, čijem uzgoju, nakon Hvara, najbolje odgovara područje otoka Brača, gdje se i nastanio.

Sva vina podliježu strogim pravilima ekološkog uzgoja.

Povijest vinogradarstva na otoku Braču

Vinogradarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju zahvaljujući prvenstveno pogodnom zemljopisnom položaju i klimatskim uvjetima. Najpoznatija sorta u Dalmaciji je autohtoni Plavac mali. Njegova glavna karakteristika jest visoka količina alkohola i šećera te vrlo primjetna količina tanina. Najbolji vinogradi Plavca malog nalaze se na otocima Braču i Hvaru, te na poluotoku Pelješcu. Od ostalih crnih dalmatinskih vina, najpoznatiji su Dingač i Postup s otoka Pelješca te Babić iz Primoštena, a od bijelih vina najznačajniji su Pošip i Grk s otoka Korčule, Maraština s otoka Lastova te Kujundžuša, tipična vinska sorta i najpoznatije vino Imotske krajine. Naravno, ne smijemo izostaviti ni  prošek, izvanredno slatko desertno vino. Od ostalih vina koja se proizvode u Hrvatskoj, najpoznatiji su Graševina, Malvazija, Žlahtina i Traminac, koji je bio poslužen na krunidbi engleske kraljice Elizabete II.
Iliri su na ovim prostorima poznavali lozu već u brončano doba. Međutim, pravi razvoj vinogradarstva u srednjoj Dalmaciji povezan je s osnivanjem prvih grčkih naseobina na otocima, a dolaskom Rimljana u ove krajeve vinogradarstvo i vinarstvo su znatno unaprijeđeni. Pretpostavlja se da i car Dioklecijan nije samo uživao u vinu, već se bavio povrtlarstvom i uzgojem vinove loze.

Nakon što su došli i naselili se u Dalmaciji, Hrvati su prihvatili uzgoj vinove loze i ubrzo u tome dostigli Rimljane, svoje učitelje. S pojavom filoksere (žiloždere) u 19. st., opasnog nametnika vinove loze u vinogradima europskih država, poraslo je zanimanje za dalmatinska vina i počinje njihov veliki izvoz u Francusku i druge zemlje. Međutim, kada je ova bolest napala i lozu u srednjoj Dalmaciji, dolazi do masovnog uništenja vinograda. Najteže razdoblje u povijesti dalmatinskog vinogradarstva pogoršala je i tzv. vinska klauzula, odnosno povlašteni uvoz talijanskih vina. Od 1990.-ih godina ostvaruju se novi temelji za daljnji razvoj vinogradarstva, u prvom redu u obiteljskim podrumima koji s vinarijama postaju glavni pokretači razvoja.

Dalmatinska vina od sorti grožđa nastalih na ovom području visoko su cijenjena još od drevnih vremena, jer su zbog prilagođenosti tlu i klimatskim uvjetima autohtone sorte grožđa davale puno bolju kvalitetu vina od novopridošlih. U dalmatinskim vinima uživali su glasoviti istraživač Marko Polo, ugarski kralj Bela IV., u Beču Franjo Josip, a u novije vrijeme američki predsjednik Jimmy Carter te papa Ivan Pavao II., kao i brojne okrunjene glave u mnogim zemljama svijeta gdje su se ona izvozila.

Viniculture in Croatia has a long tradition, primarily thanks to favorable geographical position and climate. The most famous cultivar in Dalmatia is indigenous Plavac mali. Its main characteristic is the high level of alcohol and sugar and respectable amount of tannins. The best vineyards of Plavac mali are on the islands Brač and Hvar, and on peninsula Pelješac. Among other red dalmatian wines, the most prominent are Dingač and Postup from the peninsula Pelješac and Babić from Primošten, and among white wines, the most significant are Pošip and Grk from the island Korčula, Maraština from the island Lastovo and Kujundžuša, typical wine grape variety and the most famous wine from the region of Imotski. Of course, we mustn’t omit Prosecco, an extraordinary sweet dessert wine. Among other wines produced in Croatia, the most noted are Riezling, Malvazia, Žlahtina and Traminac, which was served at the coronation of Queen Elizabeth II.

The Illyrians knew the grapevine in this region far back in the Bronze Age. However, the real development of viniculture in central Dalmatia is associated with the establishment of the first Greek colonies on the islands, and with the arrival of the Romans to this region, viniculture and winemaking were significantly upgraded. It is assumed that even the Emperor Diocletian didn’t only enjoy the wine, but was also dealing with gardening and grapevine cultivation.

After they had arrived and had settled in Dalmatia, the Croats accepted grapevine cultivation, and very soon exceeded the Romans, their teachers. With the emersion of phylloxera in the 19th century, a dangerous pest of grapevines in European vineyards, interest for the Dalmatian wines increased, which resulted in beginning of their major export to France and other countries. However, when the blight affected the grapevines in central Dalmatia, there was a mass destruction of vineyards. The most difficult period in the history of Dalmatian viniculture was even deteriorated by the so-called wine stipulation, i.e. privileged import of Italian wines. Since the 1990s, the new foundations for further development of vineyards have been generated, primarily in the family cellars, which have become the main development mover along with the wineries.

Dalmatian wines made out of grape varieties that were originated in this area have been highly rated since ancient times, because the adaptation to the soil and climate resulted in much better quality of wine obtained from the indigenous grape varieties, than from the new coming. The famous explorer Marco Polo, the Hungarian king Béla IV, Franz Joseph I of Austria, and more recently U.S. President Jimmy Carter and Pope John Paul II, all enjoyed in Dalmatian wines, as well as numerous crowned heads in many countries, where they were exported.

Email:
Subject:
Message:
How many seasons are in one year? Response Anti-spam is 4